ANY

ANY (angelina nina yeowell) <o officedocumentsettings=""> <o allowpng=""></o> </o> <xml> <w worddocument=""> <w view="">Normal</w> <w zoom="">0</w> <w trackmoves=""></w> <w trackformatting=""></w> <w hyphenationzone="">21</w> <w punctuationkerning=""></w> <w validateagainstschemas=""></w> <w saveifxmlinvalid="">false</w> <w ignoremixedcontent="">false</w> <w alwaysshowplaceholdertext="">false</w> <w donotpromoteqf=""></w> <w lidthemeother="">DE</w> <w lidthemeasian="">X-NONE</w> <w lidthemecomplexscript="">X-NONE</w> <w compatibility=""> <w breakwrappedtables=""></w> <w snaptogridincell=""></w> <w wraptextwithpunct=""></w> <w useasianbreakrules=""></w> <w dontgrowautofit=""></w> <w splitpgbreakandparamark=""></w> <w dontvertaligncellwithsp=""></w> <w dontbreakconstrainedforcedtables=""></w> <w dontvertalignintxbx=""></w> <w kerningpairs=""></w> <w cachedcolbalance=""></w> <w usefelayout=""></w> </w> <w donotoptimizeforbrowser=""></w> <m mathpr=""> <m val="Cambria Math" mathfont=""></m> <m val="before" brkbin=""></m> <m val="--" brkbinsub=""></m> <m val="off" smallfrac=""></m> <m dispdef=""></m> <m val="0" lmargin=""></m> <m val="0" rmargin=""></m> <m val="centerGroup" defjc=""></m> <m val="1440" wrapindent=""></m> <m val="subSup" intlim=""></m> <m val="undOvr" narylim=""></m> </m></w> </xml><xml> <w latentstylecount="267" defpriority="99" defqformat="false" defsemihidden="true" defunhidewhenused="true" deflockedstate="false" latentstyles=""> <w name="Normal" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="0" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="heading 1" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="9" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="heading 2" qformat="true" priority="9" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="heading 3" qformat="true" priority="9" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="heading 4" qformat="true" priority="9" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="heading 5" qformat="true" priority="9" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="heading 6" qformat="true" priority="9" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="heading 7" qformat="true" priority="9" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="heading 8" qformat="true" priority="9" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="heading 9" qformat="true" priority="9" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="toc 1" priority="39" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="toc 2" priority="39" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="toc 3" priority="39" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="toc 4" priority="39" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="toc 5" priority="39" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="toc 6" priority="39" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="toc 7" priority="39" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="toc 8" priority="39" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="toc 9" priority="39" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="caption" qformat="true" priority="35" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Title" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="10" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Default Paragraph Font" priority="1" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Subtitle" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="11" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Strong" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="22" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Emphasis" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="20" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Table Grid" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="59" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Placeholder Text" unhidewhenused="false" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="No Spacing" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="1" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Shading" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="60" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light List" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="61" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Grid" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="62" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="63" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="64" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="65" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="66" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="67" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="68" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="69" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Dark List" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="70" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Shading" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="71" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful List" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="72" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Grid" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="73" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Shading Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="60" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light List Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="61" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Grid Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="62" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 1 Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="63" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 2 Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="64" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 1 Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="65" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Revision" unhidewhenused="false" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="List Paragraph" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="34" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Quote" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="29" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Intense Quote" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="30" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 2 Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="66" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 1 Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="67" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 2 Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="68" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 3 Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="69" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Dark List Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="70" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Shading Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="71" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful List Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="72" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Grid Accent 1" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="73" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Shading Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="60" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light List Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="61" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Grid Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="62" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 1 Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="63" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 2 Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="64" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 1 Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="65" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 2 Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="66" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 1 Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="67" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 2 Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="68" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 3 Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="69" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Dark List Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="70" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Shading Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="71" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful List Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="72" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Grid Accent 2" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="73" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Shading Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="60" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light List Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="61" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Grid Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="62" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 1 Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="63" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 2 Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="64" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 1 Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="65" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 2 Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="66" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 1 Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="67" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 2 Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="68" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 3 Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="69" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Dark List Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="70" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Shading Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="71" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful List Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="72" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Grid Accent 3" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="73" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Shading Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="60" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light List Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="61" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Grid Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="62" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 1 Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="63" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 2 Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="64" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 1 Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="65" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 2 Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="66" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 1 Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="67" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 2 Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="68" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 3 Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="69" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Dark List Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="70" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Shading Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="71" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful List Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="72" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Grid Accent 4" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="73" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Shading Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="60" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light List Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="61" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Grid Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="62" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 1 Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="63" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 2 Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="64" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 1 Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="65" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 2 Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="66" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 1 Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="67" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 2 Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="68" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 3 Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="69" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Dark List Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="70" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Shading Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="71" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful List Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="72" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Grid Accent 5" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="73" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Shading Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="60" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light List Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="61" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Light Grid Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="62" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 1 Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="63" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Shading 2 Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="64" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 1 Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="65" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium List 2 Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="66" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 1 Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="67" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 2 Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="68" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Medium Grid 3 Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="69" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Dark List Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="70" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Shading Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="71" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful List Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="72" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Colorful Grid Accent 6" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="73" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Subtle Emphasis" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="19" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Intense Emphasis" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="21" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Subtle Reference" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="31" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Intense Reference" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="32" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Book Title" qformat="true" unhidewhenused="false" semihidden="false" priority="33" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="Bibliography" priority="37" locked="false" lsdexception=""></w> <w name="TOC Heading" qformat="true" priority="39" locked="false" lsdexception=""></w> </w> </xml>

spent eight long years as a ballet dancer in Europe and New York City before quitting and un-educating herself in Colorado, where she created and performed many interdisciplinary performance art pieces.  She received her Mfa at the University of Colorado at Boulder and was a professor of vocal and movement improvisation. She relocated to Berlin in 2008, where she has mostly been doing music but she looks forward to creating her sonic-visual-art-theater again in the near future.

Image for ANY
go to top of page