Zerang / Wassermann / Uchihashi / Zazie

10 Apr 2015 - 20:00
Zerang / Wassermann / Uchihashi / Zazie

Ute Wassermann - voice, birdcalls
Kazuhisa Uchihashi - daxophone, guitar
JD Zazie - electronics, turntables
Michael Zerang - percussion

doors: 20:00, beginn: 21:00